Tuesday, January 22, 2019 - 08:09


MV BULK TITAN

Hull Number: 
SC-109
DWT: 
58,100
Gross Tonnage: 
32,354
Size: 
185.60x32.26x18.00

MV BULK PEGASUS

Hull Number: 
SC-108
DWT: 
58,736
Gross Tonnage: 
32,379
Size: 
185.75x32.26x18.00

MV ANNA-JOHANNA

Hull Number: 
SC-107
DWT: 
58,772
Gross Tonnage: 
32,379
Size: 
185.75x32.26x18.00

MV NORD RELIABLE

Hull Number: 
SC-106
DWT: 
58,787
Gross Tonnage: 
32,379
Size: 
185.75x32.26x18.00

MV CARMENCITA

Hull Number: 
SC-105
DWT: 
58,773
Gross Tonnage: 
32,379
Size: 
185.75x32.26x18.00

MV MEDI SEGESTA

Hull Number: 
SC-104
DWT: 
58,730
Gross Tonnage: 
32,379
Size: 
185.75x32.26x18.00

MV MARITIME EMERALD

Hull Number: 
SC-103
DWT: 
58,717
Gross Tonnage: 
32,379
Size: 
185.75x32.26x18.00

MV MARITIME UNITY

Hull Number: 
SC-102
DWT: 
58,729
Gross Tonnage: 
32,387
Size: 
185.75x32.26x18.00

MV NEW PRIDE

Hull Number: 
SC-100
DWT: 
58,761
Gross Tonnage: 
32,379
Size: 
185.75x32.26x18.00

MV SENORITA

Hull Number: 
SC-099
DWT: 
58,663
Gross Tonnage: 
32,379
Size: 
185.75x32.26x18.00

MV NORD LIBERTY

Hull Number: 
SC-098
DWT: 
58,750
Gross Tonnage: 
32,381
Size: 
185.75x32.26x18.00

MV NORD EXPRESS

Hull Number: 
SC-097
DWT: 
58,500
Gross Tonnage: 
32,600
Size: 
182.00x32.26x17.00

MV NAVIOS VEGA

Hull Number: 
SC-096
DWT: 
58,792
Gross Tonnage: 
32,379
Size: 
185.75x32.26x18.00

MV NORD EXPLORER

Hull Number: 
SC-095
DWT: 
58,803
Gross Tonnage: 
32,379
Size: 
185.75x32.26x18.00

MV AMBITIOUS SKY

Hull Number: 
SC-094
DWT: 
58,765
Gross Tonnage: 
32,600
Size: 
185.75x32.26x18.00

MV MAGIC

Hull Number: 
SC-093
DWT: 
58,800
Gross Tonnage: 
32,379
Size: 
185.75x32.26x18.00

MV HOEGH OSLO

Hull Number: 
SC-092
DWT: 
17,333
Gross Tonnage: 
51,964
Size: 
170.00x32.20x34.80

MV HOEGH MANILA

Hull Number: 
SC-091
DWT: 
17,209
Gross Tonnage: 
51,964
Size: 
170.00x32.20x34.80

MV HOEGH SYDNEY

Hull Number: 
SC-090
DWT: 
17,311
Gross Tonnage: 
51,731
Size: 
170.00x32.20x34.80

MV HOEGH BRASILIA

Hull Number: 
SC-089
DWT: 
5,000
Gross Tonnage: 
52,400
Size: 
0000

Pages